Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Kerstwandeling in Antwerpen

Kammenstraat 51, inkomsteeg, Sint-Egidiusgemeenschap:
“Homeless Jesus” oftewel ‘Dakloze Jezus’

Boven de monumentale ingangspoort van het voormalige Witzustersklooster prijkt een Calvariegroep met aan de voeten van het kruis de heilige Maria Magdalena, patroonheilige van deze religieuzen (die zich ontfermden over ‘gevallen vrouwen’, lees: prostituées die uit het beroep wilden stappen).

Eind 20e eeuw vestigde zich hier de internationale gemeenschap Sant’Egidio.

De Canadese kunstenaar Timothy P. Schmalz is de ontwerper van de ‘Homeless Jesus’. Gelijkaardige versies vind je in Washington, Moskou, Johannesburg en Vaticaanstad.

De Gemeenschap van Sant’Egidio zet zich in voor dak- en thuislozen, onder meer met het restaurant voor dak- en thuislozen Kamiano dat in dit gebouw gevestigd is.

Het beeld is niet louter een artistieke vertaling van de Bijbel, maar een teken van de diepe band tussen Jezus en de armen in de evangelies.

De spiritualiteit van Sant’Egidio verbindt gebed met concrete inzet voor alle armen, met kinderen én ouderen, daklozen, nieuwkomers, vluchtelingen, mensen met een beperking.

Internationaal voert de gemeenschap dialoog onder de godsdiensten en bemiddelt ze in gewapende conflicten.

 

verder via de Everdijstraat – Korte Gasthuisstraat – Lange Gasthuisstraat