Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Kerstwandeling in Antwerpen

Eiermarkt – Sudermanstraat 29, een vrolijk Mariabeeld

Antwerpen Mariabeeld aan de Eiermarkt

Als ‘Maria-stad’ is Antwerpen nog altijd rijk aan Madonna’s, die bij nader toezien elk hun eigen karakter hebben.

Dit beeld van een zittende Maria is uitzonderlijk, maar is het niet logisch? Indien je iemand eerbied wil betonen, sta jij recht terwijl die ander kan blijven zitten of als eerste mag gaan zitten.

Het Jezuskind zit hier, maar niet op arm of schoot van zijn moeder zoals gebruikelijk in de barok. Hij gebruikt de hoge armleuning van de zetel, zowel om naar zijn moeder te kijken, vol genegenheid, als om de mensheid te zegenen en heil en geluk te brengen.

Bij elke madonna hebben we oog voor details: de maansikkel onder haar voeten verwijst letterlijk naar het laatste boek van het Nieuwe Testament, de ‘Openbaring’ (Apocalyps, 12:1). Tegelijk vertrappelt ze de slang die sluw tracht de wereld in zijn macht te krijgen; verwijzing naar de eerste bladzijden van het Oude Testament: Maria als ‘de niéuwe Eva’. Mogen we haar dus ook zien als een sterke vrouw die haar bijdrage levert in de eeuwige strijd tegen het kwaad, niet enkel de lieftallige dame die vriendelijk de voorbijgangers wuivend lijkt te groeten.

Op kerstavond werd Maria ‘moeder’ en dan begrijp je het Latijnse gebed ‘Monstra te esse Matrem’, dit is: ‘Toon dat je moeder bent’ (onder verstaan: ook ‘die van ons’)

⇒ Sudermanstraat – Korte Nieuwstraat – Sint-Piet en Paulusstraat – zgn. ‘Jezuïetengat’