Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Kerstwandeling in Antwerpen

Handschoenmarkt, buiten maar ook binnen in de kathedraal,
echt een eenvoudige kerststal

Antwerpen Handschoenmarkt, kerststal

Ra, ra, wat is er hier mis ?

De ezel geeft ‘niet present’ in de stal. Waar hangt die ezel uit?’, zou je dan denken. Dat vragen wij ons ook af.

Als je de drukte van de massa even achterwege wil laten kan je via de Handschoenmarkt terecht in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. In die gewijde ruimte kan je bij de eigen kerststal van de kerk het Mysterie van Kerstmis natuurlijk veel inniger op je laten inwerken. Je kan er een kaarsje gaan branden om je vurigste wensen kracht bij te zetten.

Bij zijn geboorte luidde de eerste wens: “Vrede op aarde aan de mensen die God welgevallig zijn”. Dit perspectief is een geschenk maar evenzeer een opgave en geen eenvoudige. Vandaar dit gebed om vrede …  

”Gebed om vrede (in eigen hart)
               (Pater Franciscaan, 1916; niet van Sint-Franciscus, zoals vaak wordt beweerd)

Heer, maak mij tot een instrument van Uw vrede:
dat ik liefde breng waar men mij haat,
dat ik vergeef waar men mij beledigt,
dat ik eensgezindheid breng waar twist is,
dat ik waarheid zeg waar dwaling verwart,
dat ik geloof breng waar twijfel woekert,
dat ik vreugde zaai waar droefheid heerst,
dat ik hoop verkondig waar wanhoop neerdrukt,
dat ik verlichting schenk waar duisternis hangt.

Heer, zorg dat ik meer wil:
troosten dan getroost te worden,
begrijpen dan begrepen te worden,
beminnen dan bemind te worden.

Want
door te geven krijgen we,
door ons te vergeten, vinden we,
door te vergeven, wordt ons vergeven,
door te sterven, verrijzen we tot eeuwig leven.