Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Kerstwandeling in Antwerpen

Handschoenmarkt, een romantisch kerstverhaal:
Nello en Patrasche 

Antwerpen Handschoenmarkt, Nello & Patrasche

Sinds 2016 liggen midden op het pleintje, Nello en zijn trouwe hond Patrasche te slapen, een marmeren beeld naar ontwerp van Gentse kunstenaar Batist Vermeulen.

Onder de bewonderaars van Rubens’ schilderijen vind je tal van Japanners. Geen toeval: heel Japan leest op de lagere school het 19e eeuwse romantisch verhaal ‘Furandasu no onu’, in het originele Engels ‘A dog of Flanders’. Ouida, pseudoniem van Marie-Louise de la Ramée, vertelt over de arme weesjongen Nello die met zijn hondenkar melk aflevert tot hij valselijk beticht wordt.

Kruisafneming Peter Paul Rubens (Willy Vandersteen)

Hoboken claimt het dorp van die afgebrande molen te zijn maar alleen Wijnegem ligt aan een echt kanaal …

Te arm om tegen betaling de roemrijke schilderijen te kunnen bewonderen, sluipt hij in de ijskoude kerstnacht toch de kerk binnen en ziet in het witte maanschijnsel het gelaat van Christus.

Zijn laatste woorden aan de trouwe viervoeter zijn “We zullen Zijn gezicht zien, dààr. En Hij zal ons niet scheiden. Hij zal genadig zijn”. Bij zonsopgang vallen de nieuwe stralen op het hoofd met doornkroon (dus op de ‘Kruisoprichting’ !) en de doodgevroren vrienden.

Zo dekken de kasseien de beide lichamen als bescherming tegen de koude.
Maar ten gerieve van de fotograferende toeristen liggen ze met de rug naar de kerk!

Willy Vandersteen schreef in zijn reeks Suske en Wiske een strip over Nello en Patrasche: Het Dreigende Dinges (Standaard, 2000), nr. 201).

Verder via Tempelstraat – Oude Koornmarkt

Pelgrimstraat – Reyndersstraat met links, zicht op het Mariabeeld Reyndersstraat 26-28, hoek Leeuwenstraat

We volgen de Reyndersstraat naar rechts, richting Hoogstraat.