Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Kerstwandeling in Antwerpen

Museum Mayer van den Bergh, de Drie Koningen ‘uit Keulen’

Lange Gasthuisstraat 19

Boven de ingangsdeur van dit bijzonder rijke museum prijkt een voor Antwerpen unieke gevelsteen met ‘De Aanbidding van de Wijzen’.

Waarom?

Om de indrukwekkende particuliere kunstverzameling van haar verongelukte zoon, Fritz Mayer, onder te brengen, laat Henriëtte van den Bergh in 1901 een nieuw ‘oud huis’ ontwerpen. De gevel is een vrije nabootsing van de oude pastorie van Sint-Walburgis, naast het Steen. De naam ‘De Drij Koningen’ (oftewel ‘Les Rois Mages’) verwijst naar de afkomst van de familie uit Duitsland, meer bepaald Keulen, waar zich hun (vermeende) relikwieën bevinden (het stadswapen draagt dan ook drie kronen).

Meer dan een symbolische voorstelling, vertelt deze gevelsteen ons het verhaal in detail met veel afwisseling.

De stal is een getimmerde ruimte, met os en ezel bij de voederbak, kijkend naar het tafereel.

De eerst aangekomene wijze heeft zijn staf neergelegd en biedt zijn geschenk aan. De tweede knielt achter hem terwijl de derde nog rechtstaat; hij houdt zijn cadeau (ciborie) nog in de hand.

Het is Maria die ‘troont’ als de ware ‘Zetel van wijsheid’ met het zegenende kind.

Jozef kijkt toe; op de verdere achtergrond bewaken de knechten de paarden, voor een gevel die zo uit een Vlaamse stad komt maar getooid met de adelaar van het Heilig Roomse Rijk der Duitse natie (zoals op het stadhuis vandaag).