Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Op reis in eigen stad

Een dagje FRANCE in Antwerpen

Museum Plantin Moretus

Vrijdagmarkt 23

Geschiedenis

Het ontstaan van de boekdrukkunst op het einde van de 15de eeuw zorgde voor een revolutie: kennis en informatie konden nu heel veel sneller verspreid worden. Het belang van die uitvinding kan je best vergelijken met die van de computer en het internet, 500 jaar later, op het einde van de 20ste eeuw. Christohe Plantin (Tours ca. 1520 – Antwerpen 1589) beoefende de boekdrukkunst en wist van zijn drukkerij te Antwerpen een weergaloos succes te maken waarmee hij, geïmmigreerde Fransman, Antwerpen op de wereldkaart zette.

De jonge Christoffel Plantin (°St-Avertin bij Tours, ca. 1520) is eerst leerjongen bij de beroemde boekbinder Robert II Macé te Caen. Daar huwt hij met Jeanne Rivière. Antwerpen lijkt hem een gunstige plek om zijn beroep uit te oefenen. Hij start als boekbinder en leerbewerker in 1549 en vanaf 1555 -na een verwonding bij een aanranding, zo wordt doorgans verteld- als boekdrukker.

Zijn drukkerij ‘De Gulden Passer’, met liefst 12 persen in werking, wordt wereldberoemd. Voor zijn letters doet hij een beroep op Franse bekende lettersnijders zoals Robert Granjon uit Lyon, Guillaume Le Bé (leerling van de beroemde Claude Garamond) en François Guyot. Huize Plantin is een oord van wetenschap, kunst en humanisme; vele bekenden zijn er vriend aan huis.

Jan I Moretus
Martina Plantin

Na de dood van Christoffel neemt zijn schoonzoon Jan Moretus de zaak in handen. In 1631 valt hem de eer te beurt de Franse koningin-moeder Maria de’ Medici rond te leiden in zijn atelier. In 1661 brengt Michel de St-Martin, een Frans theoloog, een bezoek aan de drukkerij en ziet toe bij het herdrukken van de Koninklijke Bijbel; twee jaar later volgt een zekere Balthasar de Monconys uit Lyon.

Verzameling

Balthazar Moretus drukte het verslag van het bezoek aan Antwerpen (1631) van Maria de’ Medici met haar gevolg.

Het museum gaat ook prat op oude boekbanden die eens hebben toebehoord aan de Franse koningen Hendrik III en Lodewijk XIV en aan Madame de Pompadour. Verder zijn er originele en zeldzame uitgaven van Franse literaire werken uit de 16de, 17de en 18de eeuw, ingebonden in kostbare banden.

In de zaal van de aardrijkskunde blijkt dat ook Fransen in de 18de eeuw in deze discipline op de voorgrond treden.

Het museum bezit een unieke verzameling brieven, boeken, schilderijen, tekeningen… in verband met Verhaeren (1855-1916). Die waren in het bezit van zijn bewonderaar René Vandevoir (Condé 1891 – Saint-Amand-des-Eaux 1966), kamervoorzitter bij het Hof van Beroep te Douai, die ze aan dit museum overhandigd heeft.