Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Op reis in eigen stad

Een dagje FRANCE in Antwerpen

Poppentheater ‘De Poesje’

Repenstraat

gered door een Franse aangemeerde zeeman

Niet meteen een B(ekende) Fransman, deze Louis Gustave Deschamps. Et pourtant (ofte ‘en pertang’)… Hij komt als matroos aan in Antwerpen en gaat hier definitief van boord. Goed geïntegreerd als hij is, wordt hij een ‘figuur’ in het Schipperskwartier. Hij krijgt zelfs, als een echte inboorling, een bijnaam: ‘de Krol’.

Pol Pasmans, wél een lokale BV, leidt in die tijd het poppentheater ‘De Poesje’ aan de Repenstraat. Die Pol heeft dochters en op een van hen wordt de Krol verliefd. Hij huwt met haar en komt eerst als schoorsteenveger aan de kost. Het poppenspel van zijn schoonvader staat hem van langsom meer aan en in 1904 neemt hij de leiding over. Zijn Antwerps is ondertussen voldoende bevonden.

Of hoe een niet-B.F. het hier tot B.V. of toch tenminste tot B.A. schopt…

Zijn zonen Armand en Leopold Deschamps zetten de traditie voort tot de stad in 1956 ‘De Poesje’ overkoopt.