Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Op reis in eigen stad

Een dagje FRANCE in Antwerpen

Grote Markt, Stadhuis

Gesloten tot …

Zie je de Franse driekleur aan de gevel wapperen?

De Trouwzaal

Onder het Frans Revolutionair Bewind, worden in het stadhuis een Criminele en Burgerlijke Rechtbank opgericht. Een jaar later, in 1796, worden alle doop-, huwelijks- en sterfteregisters uit de pastorieën naar hier overgebracht om een begin te maken met de Burgerlijke Stand. Daarom geven in deze zaal vijf taferelen (Victor Lagye, ca.1890) de geschiedenis van het huwelijk weer:

– Bij het vierde tafereel, Het huwelijk om politieke redenen, zegent de bisschop van Kamerijk, Hendrik de Berghes, in 1495 het huwelijk in van Filips de Schone, hertog van Bourgondië, met Johanna van Castilië.

– het vijfde tafereel beeldt het burgerlijk huwelijk op het stadhuis uit, zoals dat door de Franse wet van 17 prairial an IV (15 juni 1796) werd ingesteld. De godin van de Rede kijkt toe.

De Wandelzaal is aangekleed met twee enorme vazen in porselein van Sèvres (1859).

Op de schoorsteenmantel van de Militiezaal tref je vijf beelden van hertogelijke figuren aan, waaronder Filips de Goede en Maria van Bourgondië, (Alfons Peeters, einde 19de eeuw).