Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

De Antwerpse Sint-Andrieskerk, een openbaring.

Hoe een monument de geschiedenis volgt…

 ALGEMENE GESCHIEDENISDATUMGESCHIEDENIS van de ST.-ANDRIESKERK

R

O

M

E

geboorte van Jezus te Betlehem4 v.C. 
Jezus gekruisigd te Jeruzalem33
de apostelen verspreiden Jezus’ boodschap 
marteldood van Andreas te Patras66
Christenvervolgingen 
edict Milaan: godsdienstvrijheid christenen313
M
I
D
D
E
L
E
E
U
W
E
N
missionering van de Nederlanden7de eeuweerste parochiekerkje in Antwerpen, toegewijd aan Sint-Pieter en Paul
(nabij huidige Sint-Michielskaai)
inval van de Noormannenna 837Vernieuwd kerkje toegewijd aan Sint-Michiel
 

1124

O.-L.-Vrouwekapel wordt de (enige) parochiekerk
St.-Michielskerkje wordt abdijkerk van de norbertijnen
1470Munt gevestigd aan Oever – Muntstraat
privilegies voor vreemde kooplui:
begin ‘gouden eeuw’ te Antwerpen
1488 

N

I

E

U

W

E

T

IJ

D

Christoffel Columbus in Amerika1492 
 ca.1512Vestiging Augustijnen aan de Boeksteeg-Augustijnenstraat
1514aanvang bouw kloosterkerk
Martin Luther afficheert zijn stellingen in Wittenberg1517Antwerpse augustijnen studeren in Wittenberg
 1521toren O.-L.-Vrouwekerk voltooid, begin ‘nieuwe werck’
11/10/1522uitdrijving Augustijnen, sluiting kerk en klooster
01/07/15232 augustijnen terechtgesteld op brandstapel in Brussel
1523Paus Adrianus VI keurt oprichting parochie goed
29/05/1529oprichting Sint-Andriesparochie
06/06/1529inwijding kerk, hoofdaltaar en kerkhof
1530wijding acht zij-altaren
Concilie van Trente1545-1563 
 1555bouw dwarsbeuken (en zijbeuken?)
1557Filips II woont de mis bij
oprichting bisdom Antwerpen1559toren voltooid; klokken, beiaard,
 1559Preekstoel (Filip Terrewin) geschonken door de Fuggers
Beeldenstorm1566vernieling van het interieur
 1567Kerk opnieuw gewijd
Calvinistisch bestuur in Antwerpen1577-1585 
 1578Opdeling door scheidingswand:
‘gezuiverd’ schip voor de calvinisten;
dwarsbeuk blijft voor de katholieken
Katholieke eredienst ‘opgeschort’1581Uitdrijving katholieken; afbraak dwarsbeuk en koor
Farnese herovert Antwerpen voor het wettige gezag van Spanje11/09/1585 Heringewijd voor de katholieke eredienst
 1593gift van Filips II voor het nieuwe hoofdaltaar
1599Marteling Sint-Andreas (Otto Van Veen)
1601Triptiek muntersaltaar (Maarten de Vos)
1603Calvarie Heilig Kruisaltaar (Frans I Francken)
1611, 1614doopsel eerste kinderen Rubens: Clara en Albert
1620Epitaaf van de hofdames van Mary Stuart
Na 1658Epitaafbeeld voor Peter Saboth (†1658) (Artus I Quellinus)
1659-1661welving middenbeuk
1661-1663bouw dwarsbeuk
1663-1664Bouw koor en verplaatsing hoofdaltaar naar het koor
1664-1665Heilig Kruisaltaar (Cornelis Van Mildert)
1666-1683bouw Venerabelkapel
1667Heilige Engelbewaarder (Erasmus II Quellinus)
1671-1672tuin Heilig-Kruisaltaar (Jan en Jan-Antoni Van den Cruyce)
1673-1674Sint-Anna-altaar (Jan Van den Cruyce)
1678-1683bouw Mariakapel
1679 e.v.Venerabelaltaar (Lodewijk Willemsens ?)
1685-1686overwelving dwarsbeuk
1687Laatste Avondmaal Venerabelaltaar (P. IJskens)
1689Oprichting Broederschap Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand en Victorie
Ca. 1691Ontwerptekeningen hoofdaltaar (Hendrik Frans Verbruggen)
1720Tuin Sint-Anna-altaar (Michiel I Van der Voort)
30/05/1755instorting van de toren op de zuidbeuk
1756-1763bouw barokke toren (Engelbert Baets)
1761Bouw sacristie (huidige sacristie-annexen)
1765-1769uitbreiding koor en hoogkoor
huwelijk prinses van Salm-Salm1769blauwe mantel beeld Onze-Lieve-Vrouw Bijstand en Victorie
 1773-1776Lambriseringen en biechtstoelen zuidbeuk (Willem Roefs, Michel Ignatius D’Heur)
1782-1785Lambriseringen en biechtstoelen noordbeuk (Willem Roefs)
Jozef II van Oostenrijk:
verbod begravingen in kerken en steden
1784begraafplaats op het Kiel voor de Sint-Andriesparochie
voortaan nog enkel gedenkmonumenten in de kerk
Afschaffing Corpus van de Munters van Brabant16/11/1786Opheffing Sint-Eligiusaltaar van de Munters

M

O

D

E

R

N

E

T

IJ

D

Franse Revolutie1789 
Zuidelijke Nederlanden bezet door Frankrijk1794Verkoop kerkzilver voor oorlogsbelasting
Zuidelijke Nederlanden geannexeerd door Frankrijk1795 
antikatholieke wetgeving toegepast28/09/1797Nationalisatie en sluiting van de kerken
 1798Sint-Pietersbeeld (Artus I Quellinus) en munterstriptiek (Maarten De Vos) aangeslagen voor de École Centrale
05/08/1798Heropening kerk voor eredienst dankzij beëdigd priester Jan-Michiel Timmermans
1799Opsluiting en ontsnapping pastoor Alexander Van der Stallen
concordaat Pius VII – Napoleon Bonaparte1801 
afschaffing bisdom Antwerpen06/08/1802Kerk weer officieel ter beschikking voor de eredienst
 1802Schenking relieken 36 Heiligen (uit Pieter Potabdij)
02/05/1803Pastoor Van der Stalle weer in functie
1803terugkeer Sint-Pietersbeeld
1805-1809plaatsing hoofdaltaar uit Sint-Bernardusabdij Hemiksem
03/12/1812Doopsel hendrik Conscience
Nederlands bewind1814 
 1821-1825barokke preekstoel (Jan-Frans Van Geel en Jan-Baptist Van Hool)
1828-1829Classicistisch barok doksaal
onafhankelijkheid van België1830 
beschieting St.-Andrieskwartier07/10/1830toren geraakt door bombardement
Hollandse bezetting Zuidkasteel1830-1832toren Belgische uitkijkpost onder meer voor koning Leopold I
 1838zilveren schoot Mariabeeld (Jan Verschuylen)
1845reliekschrijn 36 Heiligen (Jan Verschuylen)
1845-1857Kruisweg (12 schilders)
1851-1852bouw pastorie (Paul Stoop)
1855Eerste neogotische glasraam (Jan-Frans Pluys)
1863Praalmantel Mariabeeld (atelier Remigius Orban)
1863bovenramen middenbeuk met balkon
1866Sacristie (J. Van Hall)
1863-1892neogotische glasramen (Capronnier, Dobbelaere, de Béthune, Stalins-Janssens, De Craene)
ontploffing Corvillain kruitfabriek26/09/1889Glasramen noordbeuk en Mariakapel verbrijzeld
 1870-1874bouw zondagsschool Augustijnenstraat (L. Baeckelmans)
Eerste Wereldoorlog1914-1918 
 1920glasraam zuiddwarsbeuk Sint-Andreas (G. Barry)
1922monument voor de gesneuveledn van WO I
1929400-jarig jubileum: orgel elektrisch, torenconcert
reliekschrijn Scheepje van Amalfi (Jos Junes)
1938beschermd als monument
Tweede Wereldoorlog1940-1945 
inslag V-bom op de Vrijdagmarkt02/01/1945glasramen noordzijde verbrijzeld
heroprichting Bisdom Antwerpen1961sloop houten torenlantaarn
 1963-1966glasramen noordzijde, zuidbeuk, hoogkoor  (Jan Huet)
1968-1973Restauratie toren en heropbouw torenlantaarn
1970-1975restauratie interieur
1983Instorting sacristie Mariakapel
2001Mariakleed (Ann Demeulemeester)
2001reconstructie muntersaltaar
2002
2007
bouw (Jan Frateur)
en opening schatkamer
2003
2004
herplaatsing Kruisweg,
restauratie Vagevuur
2003-2006Verbouwing kelder en winterkapel tot ontmoetingszalen
2012Wat is Waarheid? (Alain Senez)