Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

De Antwerpse Sint-Andrieskerk, een openbaring.

Identiteitskaart van de patroonheilige

geboren:

Als jood, datum onbekend, net als zijn broer Petrus afkomstig uit Bethsaïda (huis van de vis), een dorp in Galilea aan het meer van Genesaret (Mt. 14:34; Joh. 1:44).
vader:Jona (Mt. 16:17) of Johannes (Joh. 21:15)
broer:Simon (‘Petrus’), eveneens apostel
familie:Volgens een populaire maar apocriefe traditie neef van Jezus van moederskant
naam:Andreas, naar het Griekse andreia wat ‘mannelijkheid’ en ‘dapperheid’ betekent.
bijnaam:Protoklètos of Eerstgeroepene vanwege het roepingsverhaal (Joh. 1:35–40).
levensstaat:?
beroep:Visser in Kafarnaüm, waar hij een huis bezat samen met Petrus (Mc. 1:21.29).
roeping:apostel; twee versies: 1) Mt. 4:18–20; Mc. 1:16–18; en 2) Joh. 1:35–40.
belang:In de apostellijst bij Mt. (10:2) en Lc. (6:14) wordt Andreas als tweede in de rij genoemd, na Petrus. Toch wordt hij qua belang onder de apostelen gezien als de vierde in rangorde, na de drie uitverkorenen Petrus, Johannes en Jacobus de Meerdere, die de exclusieve getuigen zijn van enkele bijzondere momenten van Jezus’ leven. Zo staat Andreas als vierde in de apostellijst vermeld bij Mc. 3:18 en in Hand. 1:13. Eenmaal mag Andreas bij Mc. (13:3) als vierde uitverkorene Jezus’ onderricht aanhoren over het einde der tijden.
levensloop:Na Jezus’ heengaan verkondigt hij het evangelie in Griekenland. Volgens de (orthodoxe) overlevering is hij de eerste bisschop en zelfs de stichter van de christelijke gemeenschap in Byzantium (het latere Constantinopel). Dat vormt een gezochte parallel met zijn broer Petrus te Rome!
dood:Volgens de overlevering sterft hij de marteldood door kruisiging in Patras (Griekenland) in het jaar 66.
feestdag:30 november, volgens de overlevering zijn sterfdag.
 9 mei, de translatie oftewel overbrenging van zijn relieken in 1208 naar Amalfi.
heiligenstatus:martelaar
relieken:Het lichaam in Amalfi
Volgens de overlevering schenkt de Byzantijnse keizer Thomas Paleologus de relikwie van Andreas’ hoofd in 1461 aan paus Pius II. Ter ere daarvan maakt Frans Duquesnoy in 1629–1633 voor de Sint-Pietersbasiliek in Rome het beroemde barokke, extraverte Sint-Andreasbeeld. In 1964 schenkt paus Paulus VI de kostbare reliek als een gebaar van toenadering aan de patriarch van Constantinopel. Sindsdien rust het hoofd in Patras