Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Sleutel tot de Sint-Jacobskerk te Antwerpen.

De schatkamer

De schatkamer die in 2011 werd ingehuldigd spitst zich toe op het liturgisch gerei met als twee belangrijkste kunsttakken: edelsmeedwerk, waaronder kelken, cibories, monstransen, flambeeuwschilden en reliekschrijnen, en tekstiel zoals gewaden en antependia.

‘Onze‑Lieve‑Vrouw met de inktpot’

Dit anonieme Mechelse beeldje (16de eeuw) luistert naar de naam ‘Onze‑Lieve‑Vrouw met de inktpot’. Het betreft een symbolische voorstelling van de Verlossing: Maria houdt het vonnis met de eeuwige verdoemenis van het menselijk geslacht in de hand, maar meteen ook een inktpot waarin de Verlosser de pen zal dopen om dit vonnis uit te wissen. De voorstelling is gebaseerd op een vergelijking van Sint‑Paulus in zijn brief aan de Kolossenzen (2:14): “Hij heeft de oorkonde met haar bezwarende bepalingen, die tegen ons getuigden, uitgewist. Hij heeft het uit ons midden genomen en aan het Kruis geslagen”, een verduidelijking van het vorige vers: “Hij heeft ons al onze zonden vergeven”.

Zonnemonstrans (Catalonië?, 18de eeuw)

Waar wordt de schittering van Jezus’ aanwezigheid in de Eucharistie zo letterlijk weergegeven als hier waar het goud en het zilver van de stralen bezet zijn met talloze diamanten?

Zonnemonstrans, (Jan Moerman, 1639)

Deze vergulde zilveren toonder wil beklemtonen dat Jezus aanwezig is in de geconsacreerde hostie en terecht aangezien wordt als het ‘Levende Brood’ (Joh. 6:51), dit d.m.v. tastbare korenaren, waarvan de graantjes uit parels bestaan!