Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Sleutel tot de Sint-Jacobskerk te Antwerpen.

Grondplan met legende

AKoor en hoogkoor met het hoofdaltaar van Sint-Jacobus
BMariakapel
CSacraments- of Venerabelkapel
DHeilig Kruiskapel
ESint-Christoffelkapel  (Turfdragers)
FSint-Dymfnakapel  (familie Rockox)
GSint-Jozef- en Driekoningenkapel (Houtzagers)
HKapel van de Zoete Naam Jezus (graf van Lantschot)
ISint-Gertrudiskapel  (Gelovige Zielen)
JUurwerkmuseum (sinds 1984) met aanpalende Damengang
KDoopkapel
K2

(voormalige) Sint-Joriskapel (tot 1581?),
(voormalige) Doopkapel (tot 1804)
Sint-Rochus panelen

LKapel van O.-L.-Vrouw-Presentatie (Zijde- en Halfzijdewerkers) (tot 1797)
Sint-Joriskapel (sinds 1867)
MSint-Antoniuskapel
NSint-Rochuskapel
OSint-Jobkapel (Speellieden)
PSint-Annakapel
QSint-Janskapel
RKapel van de Heilige Drievuldigheid (Vrijkoop van Christene Slaven)
met aanpalende schatkamer
SSint-Ivokapel (Rechtsgeleerden)
TVerrijzeniskapel (families Vincque en Le Candèle)
UO.-L.-Vrouwkapel (familie Rubens)
VSint-Carolus Borromeuskapel (familie Carenna)
WSint-Pieter- en Pauwelkapel (familie Bollaert)
XKapel van O.-L.-Vrouw-Visitatie (familie Lopez-Franco)
YVieringaltaar
ZTrouwkapel