Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Op reis in eigen stad

Een dagje ÖSTERREICH in Antwerpen

familie von Thurn und Taxis

Lange Gasthuisstraat 9,

Erfelijke keizerlijke postmeesters

In het uitgestrekte Habsburgse rijk is een goedgeorganiseerde postbedeling van levensbelang voor het bestuursapparaat en het vorstenhuis zelf. De van oorsprong Tiroolse familie de Tassis krijgt de organisatie hiervan in 1490 toegewezen door Maximiliaan I. Antwerpen wordt reeds begin 16de eeuw het feitelijke centrum van de Tassische post voor de Oostenrijkse erflanden.

Dit verbouwde stadspaleis, later gekend als “postmeesterhuis”, wordt in 1544 gekocht door Antoine de Tassis, postmeester te Antwerpen. Tot in 1629 woont hier de familie von Thurn und Taxis, de adellijke pachters van het postwezen; vandaar de posthoorn in het fronton van de gevel.