Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Op reis in eigen stad

Een dagje ÖSTERREICH in Antwerpen

Keizerstraat

De oudste vermelding van deze straatnaam dateert van 1280: ‘Keizerstraat’, in het Latijn: ‘Via Caesarea’. Maar als je vraagt over welke keizer het in deze voorname en mooie straat gaat, zullen de meeste Antwerpenaren het antwoord schuldig blijven.

De naam alludeert vermoedelijk op de verkiezing van Rudolf I van Habsburg tot koning van Duitsland in 1273, wat toen traditioneel betekende dat hem ook de titel van ‘keizer van het heilige Roomse Rijk der Duitse Natie’ toekwam. Net zoals bij meerderen van zijn voorgangers en opvolgers hebben hij en de paus elkaar nooit getroffen en heeft hij bijgevolg nooit de gelegenheid gehad om de keizerlijke kroon te ‘ontvangen’. Omdat hij de eerste Habsburger is aan wie die hoogste wereldlijke titel toekwam, laat men later niet na hem een plaats te geven in de triomfantelijke uitbeeldingen van de keizerlijke opvolging.