Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Op reis in eigen stad

Een dagje ÖSTERREICH in Antwerpen

Museum Plantin-Moretus

Vrijdagmarkt 22

Bij zijn blijde intrede in 1635 komt kardinaal-infant Ferdinand van Oostenrijk op bezoek in deze beroemde drukkerij. Moretus, die hiermee vereerd is, laat voor deze gelegenheid een huldeblad en een prent van de landvoogd drukken.

De 17de-eeuwse kopergravure Het beleg en de ontzetting van Wenen in 1683 werd begin 20ste eeuw door aartshertog Karel-Lodewijk van Oostenrijk aan het museum geschonken.