Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Op reis in eigen stad

Een dagje ÖSTERREICH in Antwerpen

Lange Koepoortstraat
23-25, ‘den Scilt van Oostenrijk’
27, ‘het Wapen van Oostenrijk’

De huizen met de nummers 21-25, 27, en 29-31 stammen alle uit hetzelfde bouwjaar 1534 en vormen een geheel. De nummers 21-25 hebben een binnenplaats en monumentale, gewelfde kelders. Nummer 27 heeft eveneens een traditionele trapgevel, maar de datum ‘1614’ in de muurankers wijst ongetwijfeld op een verbouwing.

Merkwaardig dat deze twee naburige huizen een synoniem als naam droegen: ‘het wapen-schild van Oostenrijk’. Dat de naam ‘Oostenrijk’ bij de Antwerpse huisnamen (zoals die gehanteerd werden tot 1856) slechts zes maal voorkomt, illustreert dat onze directe relatie met die streek, zo ver weg in de hoge Alpen, eerder beperkt was. Gezien de afstand en de beperkte transportwegen – enkel over land – was Oostenrijk zeker al geen belangrijke handelspartner. Bovendien dateren onze directe staatkundige banden pas van in de 18de eeuw, toen ook de huisnamen niet meer zo frequent wisselden. In de lijsten treffen we enkel tweemaal ‘het Schild van Oostenrijk’ en vier maal gewoonweg de naam ‘Oostenrijk’ aan. Geen van de beide huisnamen hier is op die lijst terug te vinden, maar schuilen samen onder een van die huisnamen ‘Oostenrijk’, gelegen hier aan de oostkant van de Lange Koepoortstraat.