Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Op reis in eigen stad

Een dagje ESPAÑA in Antwerpen

‘Wapen van Spanje’

Meir 79

Niet alleen de vlag, ook het wapen(schild) dekt de lading

Is er iets Spaanser dan in de vooravond kuieren op een boulevard, zeker waar die als promenade (paseo) aangelegd is op geslechte omwallingen of gedempte waterlopen (ramblas) ? De Antwerpse leien nemen nu pas afscheid van hun statuut van stadsautosnelweg maar de Meir is al sedert 1993 autovrij; geniet dus van dit wandelgebied.

Na zoveel eeuwen zijn de oorspronkelijke huizen er nauwelijks nog, maar namen zijn nog wel bewaard of in ere hersteld. Met de rug naar modeketen ZARA (hier sedert 1995), kan je in de top boven de winkelpui van huisnummer 79 – als je echt heel goed speurt – wel het opschrift lezen ‘Wapen – Spanje’. Architect is Jules Bilmeyer (1895).

‘Wapen’ is wapenschild, en daarmee geeft de schilddrager zijn identiteit te kennen. Om diezelfde reden werden wapenschilden uitgehangen aan de poorten van kastelen of later in de steden als uithangbord aan patriciërhuizen en handelshuizen. Daarom dat ‘wapen’ of ‘schild’ zo vaak als huisnaam voorkomt, gevolgd door de familienaam of de naam van de geboortestreek van de eigenaar of bouwer van het pand.

Zo waren er in Antwerpen op een totaal van 57 huisnamen die verband hielden met Spanje, 6 die ‘Wapen Spaengien’ (Spanje) heetten en 8 ‘Schilt van Spaengien’, maar beide namen wisselden wel eens voor hetzelfde pand. (Voor andere Spaanse huisnamen, zie: ‘Grote Markt – Braderijstraat – Oude Beurs’).

En het Spaanse koningshuis (in feite het onze) genoot ook veel bijval: liefst 9 huizen heetten ‘Coninck van Hispanien’ en een – wat meer poëtisch – ‘Gouden Skepter van Spagnien’.

Iets verder, ter hoogte van het huidig pand nr. 69, woonde ca. 1570 de Spanjaard Geronimo Pardo, vader van de schatrijke Diego Pardo. Deze laatste was o.m. de stichter van het godshuis Onze-Lieve-Vrouw van Loretten in de Lange Nieuwstraat.

Camino: Meir > Twaalfmaandenstraat