Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

De Onze-Lieve-Vrouwetoren van Antwerpen

Bijhorigheden ten top

Helemaal boven op de (noorder)toren zitten heel wat functionele onderdelen vast.
elk met een eigen taak en/of en betekenis.

  • Het kruis ⇒ Dit huis is het huis van God.
  • De torenhaan ⇒ Misschien symbool voor de twijfels van Petrus, maar toch vooral een dienst aan de stedelingen.
  • De hand ⇒ Zou een trotste verwijzing zijn geweest naar stad Antwerpen, maar werd uiteindelijk toch niet doorgevoerd.
  • De bliksemafleider ⇒ Naast de vele kaarsen is de bliksem de grootste fysieke bedreiging voor een kerkgebouw.
  • De vlaggenmast ⇒  als hoogste punt van de stad is de kerktoren dé ideale plaats voor bevlagging.