Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

De Onze-Lieve-Vrouwetoren van Antwerpen

Bijhorigheden ten top

De vlaggenmast

In de nacht van 7/8 oktober 1914 wordt de noordertoren met een rood-en-wit- gekartelde vlag gemerkt als niet-geoorloofd doelwit onder oorlogsrecht. Dit noodsignaal was een voorteken van het aanstaande bombardement door de troepen van de Duitse keizer:

“De oude eerbiedwaardige steenen van Antwerpen riepen om genade” (zo getuigt Jozef Muls).

Wie de stad in zijn macht heeft, hanteert zodoende de hoogste vlaggenmast van de stad om alle inwoners duidelijk te maken welk gezag ditmaal het hoogst van de toren blaast. Bij een bevrijding vliegt die er bijgevolg als eerste af. Zo was er ook die andere vlag die wapperde in 1940-’44 …

De torenwachters en de brandklok vormden even goed de veiligheidsvoorziening voor het kerkgebouw. Daarvoor beschikten zij over loden waterreservoirs en na 1740 over een brandspuit, vernieuwd in 1782.

OLV-torens vanuit het Oosten