Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Op reis in eigen stad

Een dagje РОССИЯ in Antwerpen

Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken

Schildersstraat 41

Aan het Antwerpse Hoger Handelsgesticht (HHA) studeren einde 19de eeuw o.a. tientallen “étudiants russes”.

Het is aan deze Rijkshandelshogeschool dat ook het onderwijs van de Russische taal in een Belgische hogeschool werd ingevoerd; we spreken over anno 1897.

Het jaar daarop neemt in dit nieuwe sierlijke neorenaissancegebouw zijn intrek. In 1900 stijgt het jaarlijkse aantal afgestudeerden met Russisch paspoort tot 23.

De professoren voor het Russisch waren ook geboren Russen en omdat ze het zo goed hebben volgehouden in die 68 jaar dat de cursus gelopen heeft, zijn er slechts twee namen te melden. De eerste die hier in 1897 aan de slag gaat is Josif (Jozef) Taitsch uit Nikolajev. Zijn opvolger in 1937 is de Wit-Russische emigrant Sergej Kosman die zijn leeropdracht aan deze handelshogeschool vervult tot in 1965.

Sinds 1961 worden de cursussen ingericht door het huidige Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken.

Later wordt de cursus Russisch ook opgenomen in het studieprogramma van de Katholieke Vlaamse Hogeschool (afdeling Vertalers en Tolken; nu Katholieke Universiteit Leuven, Campus Sint-Andriesstraat).

Op de plechtstatige voorgevel van het instituut, aan de Schildersstraat, prijken de Vier Werelddelen. In die jaren rond 1900 mochten de Russische studenten en professoren zich gemakkelijker herkennen in ‘Europa’ dan dat dit na 1917 het geval was. En voor vele Antwerpenaren leek sindsdien ook Rusland, ofschoon zijn zwaartepunt op Europees grondgebied ligt, er eerder buiten te liggen.