Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Op reis in eigen stad

Een dagje РОССИЯ in Antwerpen

Osterriethhuis

Meir 85

solidariteit zonder grenzen

Na de Eerste Wereldoorlog krijgt Antwerpen te maken met weer andere vluchtelingen uit Rusland, meer bepaald de mensen van de hogere klassen die op de vlucht zijn voor het communisme dat sinds de Oktoberevolutie 1917 het er voor het zeggen heeft.

Vooraanstaande Antwerpenaren richten een hulpcomité op om deze mensen op te vangen. Een voornaam lid en stichter van dit hulpcomité is de familie Osterrieth.

Zij wonen in het prachtige stadspaleis in rococostijl, dat rond 1750 door architect Jan Pieter II van Baurscheit werd gebouwd voor een lid van de familie Van Susteren. De handelaarsfamilie Osterieth verwierf dit pas in 1874.

De familie Osterieth, als Duitsers, hadden het op dat moment zelf, zo vlak na de Wereldoorlog, ook niet zo gemakkelijk. Dat belette hen echter niet om oog te hebben voor de miserie van anderen. Het feit dat deze familie zich inzet voor vluchtelingen die in Antwerpen toekomen, mag dan ook beschouwd worden als een mooi staaltje van solidariteit.