Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Op reis in eigen stad

Een dagje РОССИЯ in Antwerpen

Stadhuis

Grote Markt

Aan de gevels van het stadhuis zien we de vlaggen van alle landen die in Antwerpen een officiële vertegenwoordiging hebben. Dus ook de vlag van Rusland.

In het stadhuis werden vóór de Franse tijd officiële gasten ontvangen in de Staetcamere: de chicste zaal – nu omgevormd tot trouwzaal. Dat gold dus zeker voor Peter de Grote, die Antwerpen bezocht in 1717.

Wanneer tsaar Alexander I de stad in 1814 bezoekt, heeft de Staetcamere echter veel van haar oorspronkelijke luister verloren.

Sindsdien zijn hier geen Russische leiders meer op bezoek gekomen; wel personen die Rusland (of de Sovjet Unie) uitzendt als goodwill ambassadeurs, zoals Valentina Teresjkova, in 1963 de eerste vrouw in de ruimte. In 1966 bezoekt ze Antwerpen en wordt officieel ontvangen. Toen was ze ook al lid van de Opperste Sovjet. Ze zou in de hiërarchie opklimmen tot lid van het presidium van de Opperste Sovjet en van het centraal comité van de Communistische Partij.