Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

De onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen, een openbaring.

Hoe een monument de geschiedenis volgt

 ALGEMENE GESCHIEDENIS GESCHIEDENIS ONZE-LIEVE-VROUWEKATHEDRAAL

R

O

M

E

geboorte van Jezus te Bethlehem4 v. Chr. 
Jezus gekruisigd te Jeruzalem
de apostelen verspreiden Jezus’ boodschap
33 
edict Milaan: godsdienstvrijheid christenen313 

M

I

D

D

E

L

E

E

U

W

E

N

Eligius, Amandus en Willibrord missioneren Antwerpen7de eeuwEerste kerkje gewijd aan Sint-Pieter en Paul
inval van de Noormannen837Hersteld kerkje toegewijd aan Sint-Michiel
Kruistocht van Godfried van Bouillon1095-1099(latere) legende van de Besnijdenisreliek
 1e helft
11de eeuw
(pre-Romaanse) Onze-Lieve-Vrouwkapel
 1124Stichting Sint-Michielsabdij
 Ca. 1130Onze-Lieve-Vrouwkapel verheven tot kapittel- en parochiekerk
 1275Bouw van de Romaanse Onze-Lieve-Vrouwekerk
 1289Aanbouw van een gotische kapel
 1352-1413Bouw van het gotisch koor
 1398Jaarlijkse Grote Processie op zondag na 15 augustus
 Ca. 1420Fundering van de noordertoren
 1422Bovengrondse bouw noordertoren; ophoging kerkterrein
 Ca. 1430Fundering van de zuidertoren; ophoging kerkterrein
 1455-14825de en 6de zijbeuk: Maria- en parochiekapel
 1460Bouw Onze-Lieve-Vrouwepand voor kunsthandel
 1469Inwijding parochiekapel
 1478Oprichting Gilde van Onze-Lieve-Vrouw Lof
 1482-1487Sloping Romaanse noordertoren
Bouw kapittelsacristie, kapittelbibliotheek kapelaanssacristie
Maximiliaan van Oostenrijk privilegieert Antwerpen1488 

N

I

E

U

W

E

 

T

I

J

D

Christoffel Columbus in Amerika1492Schip en zuiderdwarsbeuk voltooid
Handelsverdragen met Engeland1496, 1502 
 1503Bourgondisch en Engels glasraam in de magistraatskapel
Martin Luther afficheert zijn stellingen in Wittenberg1517 
 1518-(1521)Noordertoren voltooid
 1521Eerste steenlegging Nieuwe Werck door keizer Karel V
 1533Brand in het schip
Restauratie schip: Nieuwe Werck stilgelegd
 1534Vieringkoepel
Concilie van Trente1545-1563 
 1556Kapittel van de Orde van het Gulden Vlies
oprichting Bisdom Antwerpen1559Verheffing tot kathedraal
Beeldenstorm1566Vernieling van het interieur
Calvinistisch Bewind in Antwerpen1577-1585 
katholieke eredienst ‘opgeschort’1581Kerk opgeëist voor de calvinisten: ‘zuivering’ interieur
Farnese herovert Antwerpen voor het wettige gezag van Spanje1585Kerk opnieuw gewijd voor de katholieke eredienst
 Na 1585Herstel van de altaren, bestelling voor triptieken
 1609-1621Twaalfjarig Bestand
 1609-1610De Kruisoprichting (P.P. Rubens)
 1611-1612Epitaaf Jan Moretus met De Verrijzenis (P.P. Rubens)
 1611-1614De Kruisafneming (P.P. Rubens)
 1613-1614Overwelving middenbeuk
 1625-1626Hoofdaltaar: Maria-tenhemelopneming (P.P. Rubens)
 1647Vieringlantaarn: Maria-tenhemelopneming (Cornelis Schut)
Jozef II van Oostenrijk: verbod om te begraven in kerken en in stedelijke centra1784 
Jozef II van Oostenrijk: afschaffing van de broederschappen1786Nieuwe begraafplaatsen op Stuivenberg en Kiel

M

O

D

E

R

N

E

 

T

I

J

D

Franse Revolutie1789 
 1791Het ‘Groene Kerkhof’ ontruimd
Zuidelijke Nederlanden bezet en1794verkoop kerkzilver voor oorlogsbelasting en opeising Rubens’ schilderijen als oorlogsschatting voor het Louvre
geannexeerd door Frankrijk
antikatholieke wetgeving toegepast
1795 
nationalisatie van kerken door de Fransen1797Kapittel afgeschaft
 1797-1798Afvoer van schilderijen naar École Centrale
Verkoop van meubilair
Afbraakplannen opgedragen aan Jan Blom
 Mei 1800Afbraakplannen gestaakt
concordaat Pius VII – Napoleon Bonaparte
o.m. afschaffing Bisdom Antwerpen
1801Heropening als parochiekerk;
Verliest titel van ‘kathedraal’
 Vanaf 1801Aankoop van oud kerkmeubilair
Nederlands Bewind1814-1830 
nederlaag van Napoleon bij de Slag bij Waterloo18/06/1815
1816
terugkeer geconfisqueerde schilderijen uit Parijs:
o.m. Kruisafneming en Kruisoprichting (P.P. Rubens)
 1822-1824Neoclassicistisch hoofdaltaar van Jan Blom
 1824-1825(neo-)barokke zijaltaren Maria- en Venerabelkapel
onafhankelijkheid van België1830 
 2de helft
19de eeuw
Restauratie en herinrichting in neogotische stijl,
o.m. koorgestoelte, zijaltaren, glasramen
 1887Aankoop Onze-Lieve-Vrouwekapel Schoenmarkt
 1891Schijvenorgel
Eerste Wereldoorlog1914-1918Nauwelijks beschadiging
Olympische Spelen in Antwerpen1920Openingstoespraken Olympische Spelen
 1924Altaar van Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede
Tweede Wereldoorlog1940-1945Beperkte schade aan de glasramen aan de zuidkant
heroprichting Bisdom Antwerpen1961Opnieuw verheven tot kathedraal
 1973-1983Restauratiewerken interieur schip
 1983-1993Restauratiewerken interieur: dwarsbeuk en hoogkoor
Antwerpen ’93: culturele hoofdstad:1993 
 1993-2014Restauratie interieur: kooromgang
 2009Mgr. Bonny: 22ste bisschop van Antwerpen
 2014Binnentuin beschermd als waardevolle archeologische site