Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

De Antwerpse jezuïetenkerk, een openbaring.

Straatnaamgeving

Gezien het hier een en al jezuïet is wat de klok slaat, werd dit plein vanaf het begin af aan genoemd naar de bewoners: het Jezuïetenplein, met de aanpalende Jezuïetenrui, voorheen Ankerrui, en de Jezuïetenbrug. Het Frans Revolutionair Bewind dat graag zinspeelt op de ondeugende bijnaam van de jezuïeten: vossen, noemt plein en rui ‘Vossenplein’ en ‘Vossenrui’.

In 1883 wordt de stadsbibliotheek in het oude sodaliteitsgebouw geopend en wordt vlak daarvóór het standbeeld ingehuldigd van Hendrik Conscience, ‘de man die zijn volk leerde lezen’. Bij die gelegenheid krijgt het plein definitief de naam van de door Vlamingen zo gevierde schrijver, die iets later dat jaar sterft. Tevergeefs hadden katholieke Antwerpenaren ervoor geijverd om in een straatnaam hier een geleerde jezuïet, Johannes Bollandus of Daniël Papebrochius, te vereeuwigen. Sindsdien heet de Jezuïetenbrug ‘Leeuw van Vlaanderenstraat’.

De kleine tunnel die van de Jezuïetenrui doorgang geeft naar het kerkplein, stond tot ca. 1960 officieel bekend als het Jezuïetengat. De enige straat die met haar naam nog verwijst naar de ‘Sociëteit van Jezus’ is de Jezuïetenrui.