Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

De Onze-Lieve-Vrouwetoren van Antwerpen

De Onze-Lieve-Vrouwetoren als symbool van …

… De Antwerpse katholieke gemeenschap
– alle kerkgemeenschappen

Omdat de toren het symbool is van heel Antwerpen vertegenwoordigt hij ook heel de Antwerpse katholieke geloofsgemeenschap, al naargelang: de dekenij(en). En omdat sinds 1559 en opnieuw sedert 1961 de zetel van de bisschop van Antwerpen in deze kerk staat, symboliseert de toren ook het ganse bisdom Antwerpen.

Het symbolische kruis op de top, maar ook de religieuze functie van het kerkgebouw en van de toren maken hem tot symbool van de universele katholieke Kerkgemeenschap en het christelijk geloof. Symbool soms ook van Godsdienst of zingeving in het algemeen.

OLV-torens vanuit het Oosten

Maak hieronder uw keuze voor een deelaspect.

  1. Klik de cirkel van uw keuze aan.
  2. De (logisch gezien) eerstvolgende staat bovenaan en kan u meteen centraal aanklikken.
  3. Klik daarna op de link die in het midden verschijnt.