Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

De Onze-Lieve-Vrouwetoren van Antwerpen

De Onze-Lieve-Vrouwetoren als symbool van …

… De eigen kerk:
de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal

Als uithangbord van de kerk die als het ware door de toren een aanhangsel ervan wordt – de toren is ongeveer hoog als de kerk lang is: 123m tegenover 118,61 m – duidt hij heel praktisch de locatie van Antwerpens hoofdkerk aan. Evenzeer staat hij symbool voor het geloofsleven in de Onze-Lieve-Vrouwekerk en in haar parochie.

De parochiale organisatie Afrant VZW die als doel heeft ontwikkelingsprojecten voor het welzijn in Benin en Burkina Faso te ondersteunen, plant als symbool voor deze verbroedering het silhouet van de Onze-Lieve-Vrouwetoren op de kaart van Afrika, ter hoogte van deze landen. Voor sommigen heeft deze inplanting terug iets van een erg triomfalistisch kolonialisme. Of zullen we in ruil ook een Afrikaans kerktorentje op een kaart van hartje Antwerpen plaatsen?

Het symbolische kruis op de top, maar ook de religieuze functie van het kerkgebouw en van de toren maken hem tot symbool van de universele katholieke Kerkgemeenschap en het christelijk geloof. Symbool soms ook van Godsdienst of zingeving in het algemeen.

OLV-torens vanuit het Oosten

Maak hieronder uw keuze voor een deelaspect.

  1. Klik de cirkel van uw keuze aan.
  2. De (logisch gezien) eerstvolgende staat bovenaan en kan u meteen centraal aanklikken.
  3. Klik daarna op de link die in het midden verschijnt.