Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

De Onze-Lieve-Vrouwetoren van Antwerpen

Alarm!

De torenwachter

Dag en nacht loopt de torenwachter rondjes (‘lees: vierkanten’) om onraad te bespeuren, allereerst uitslaande brand. Gealarmeerd door met een hoorn ‘hoog van de toren te blazen’ komen de 16 klokkenluiders van de Antwerpse Notre-Dame de stormklok in beweging brengen om ze over de stad te laten weergalmen. Probeer nu maar eens met 16 aan eenzelfde touw te trekken: dat wordt een kluwen en duwen, zonder resultaat. Vandaar dat men op vier opeenvolgende verdiepingen, met een gaatje in de vloer voor het ene extra large klokkenzeel, telkens vier man plaatste die dan ‘met zijn allen aan hetzelfde zeel trekken’. Door dit zware klokkengelui(d) werd gans de stad in rep en roer gezet. Naargelang de richting waarin de torenwachter ’s nachts een brandende fakkel, overdag een gekleurd doek (?) houdt, weet men of terug mag gaan slapen of werken, ofwel best mee gaat blussen in de wijk….

OLV-torens vanuit het Oosten