Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

De Onze-Lieve-Vrouwetoren van Antwerpen

Alarm!

De alarmklok

  • De oudste stormklok Orida (‘Horrida’, de Verschrikkelijke, 1928 kg.) uit 1316, heeft nog in de toren van de romaanse Onze-Lieve-Vrouwekerk gehangen, maar is sinds 1930 gepensioneerd en verblijft in ‘WZC’ Museum Vleeshuis.
  • In 1459 komt er de nieuwe stormklok Gabriël, tevens uurklok van de stad, later basisklok van de stadsbeiaard (bijna 5 ton). Niet toevallig werd ze samen gegoten met haar tegenhanger, de kerkklok Maria, uurklok van de kerk. Het duo van beider namen alludeert op de Boodschap aan Maria.
  • In 1507 eert de nog zwaardere Carolus (6,5 ton) met de naam van de prins die later bekend zou worden als onze vorst keizer Karel V.
  • 1730: Aftocht- of elfurenklok (door Willem Witlockx, thans in Museum Vleeshuis).
Antwerpen - Alarmklok Orida
Antwerpen - Alarmklok Carolus
OLV-torens vanuit het Oosten