Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

TOPA - Opleidingen

De rede van Antwerpen in de Oostenrijkse Tijd

De Sint-Carolus-Borromeuskerk

TOPA-CURSUS 2023

SINT-CAROLUS BORROMEUSKERK, alias de Sint-Ignatiuskerk, EN DE JEZUÏETEN

door E.H. Rudi Mannaerts, kunsthistoricus

 

Mocht u twijfelen of ‘delen’ wel ‘dubbel genieten is’, dan zullen de TOPA-onthaalgidsen in onze mooie monumentale kerken dit met des te meer stelligheid kunnen beamen. Bent u zelf geïnteresseerd in kunst en geloof, kerk en geschiedenis tot op de dag van vandaag? Dan is misschien de nieuwe basiscursus over de St.-Carolus Borromeuskerk en hun bouwheer de jezuïetenorde in het voorjaar iets voor u. Dit aanbod is allereerst bedoeld voor wie zich hier als onthaalgids wil engageren, maar ook indien u dit niet overweegt, bent u welkom.

Data: 7 maandag- en dinsdagavonden vanaf 27 febr. t.e.m. 28 maart (19-21u).

Deze opleiding kadert mee in de geplande tentoonstelling Barokke Influencers 2023.

Deelname in de onkosten: 95 euro (behalve voor de getrouwe TOPA-gidsen) op rekening BE48 0013 2593 4527 van TOPA vzw
Inschrijven kan via info@topa.be

1) Maandag 27 februari, 19–21.15u, Why Waai (Waaistraat, links van toren Sint-Andrieskerk)
Het Gezelschap van Jezus, alias de jezuïetenorde, máákt geschiedenis in Antwerpen

2) Dinsdag 28 februari, 19–21u, St.-Carolus Borromeuskerk (linker zijingang, Hendrik Conscienceplein)
De Antwerpse jezuïetenkerk: geschiedenis van de kerk en residentie(plein)

3) Dinsdag 7 maart, 19–21u, St.-Carolus Borromeuskerk (linker zijingang, Hendrik Conscienceplein)
Architectuur gevel, toren en interieur

4) Dinsdag 14 maart, 19–21u, St.-Carolus Borromeuskerk (linker zijingang, Hendrik Conscienceplein)
Het hoofdaltaar en het kerkmeubilair

5) Dinsdag 21 maart, 19–21u, St.-Carolus Borromeuskerk (linker zijingang, Hendrik Conscienceplein)
De 4 zijkapellen op het gelijkvloers en de bijhorende lambriseringen van Xaverius en Ignatius

6) Maandag 27 maart, 19–21.15u, in

Why Waai (Waaistraat, links van toren Sint-Andrieskerk)
De plafondschilderijen van de Antwerpse jezuïetenkerk (P.P. Rubens) en van de sodaliteit

7) Dinsdag 28 maart, 19–21u, St.-Carolus Borromeuskerk (linker zijingang, Hendrik Conscienceplein)
De gaanderijen en annexen (sacristie, grafkelders, residentiegangen)

Wie de tentoonstelling Barokke influencers in de St.-Caroluskerk wil gidsen, wordt verwacht voor een extra sessie (datum nog te bepalen).