Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Op reis in eigen stad

Een dagje PORTUGAL in Antwerpen

Sint-Andrieskerk

Waaistraat (namiddag) – Sint-Andriesstraat (voormiddag)

Een koninklijk geschenk vanwege een Portugese prins

Achteraan in de zuidbeuk wordt het indrukwekkend zilveren reliekschrijn van de 36-Heiligen permanent door engelen getorst. Het geheel dateert uit 1846.

De relieken zelf zijn een ‘koninklijk’ geschenk vanwege Don Emmanuel, de prins van Portugal; we schrijven 1633. Via erfenis hoorde een verzameling van 35 relikwieën van heiligen toe aan Antonius van Crato, (Lissabon, 1531 – Parijs, 1595). troonpretendent van Portugal. Zoals gebruikelijk was onder koninklijke hoven werden dergelijke devotiestukken als relatiegeschenken uitgewisseld en zo waren deze in het bezit gekomen van het Portugese vorstenhuis.

Achteraan in de zuidbeuk wordt het indrukwekkend zilveren reliekschrijn van de 36-Heiligen permanent door engelen getorst. Het geheel dateert uit 1846.

De relieken zelf zijn een ‘koninklijk’ geschenk vanwege Don Emmanuel, de prins van Portugal; we schrijven 1633. Via erfenis hoorde een verzameling van 35 relikwieën van heiligen toe aan Antonius van Crato, (Lissabon, 1531 – Parijs, 1595). troonpretendent van Portugal. Zoals gebruikelijk was onder koninklijke hoven werden dergelijke devotiestukken als relatiegeschenken uitgewisseld en zo waren deze in het bezit gekomen van het Portugese vorstenhuis.

Of relieken van heiligen heden ten dage nog zo erg als geschenk zouden geapprecieerd worden, lijkt eerder twijfelachtig. Zelfs katholieken lopen er niet meer zó warm voor. Toch mag dit ‘koninklijk’ geschenk van de prins van Portugal doorgaan voor een mooie dankbare geste voor internationale gastvrijheid !

“In zijn wapenschild toont Antwerpen zijn handen boven zijn wallen. Het zijn handen bereid [ … ] tot iedere vrede­volle handdruk. Ze wuiven hoog boven de muren, want ze horen toe aan levenslustige, uitbundige mensen, die steeds voor de vreemdeling welkombereid zijn.”