Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Op reis in eigen stad

Een dagje PORTUGAL in Antwerpen

Handelsbeurs

Twaalfmaandenstraat
De beurs van Antwerpen in de 16de eeuw (Lodovico Guicciardini, 1612)

In 1531 wordt hier de beurs opgericht door Domien de Waghemakere. Het gebouw brandt tot tweemaal toe af en wordt vervangen door de huidige neogotische constructie van architect J. Schadde. Het is de ontmoetingsplaats van kooplieden uit de ganse wereld. De Portugese factor geniet er een voorkeursbehandeling. Hij is de enige die gewapend de beurs mag bezoeken. De stadsmagistraat is van oordeel dat hij als vertegenwoordiger van zijn vorst een bijzondere status mag voeren. De Portugezen behoorden hier bij de voornaamste bezoekers. Een klein voorval is minder voornaam: Luis Fernandes wordt met enkele vrienden ervan beticht hun landgenoot Luis Mendes met voorbedachten rade gedood te hebben. Zij worden levenslang uit Antwerpen verbannen.