Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

De Onze-Lieve-Vrouwetoren van Antwerpen

Galmende klokken en uitnodigende kerkklokken

Wordt vervolgd…

Klokkenluiders

Vintage illustration, Bell-ringers in a traditional English church, ringing the church bells, Victorian 19th Century
OLV-torens vanuit het Oosten