Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

De Onze-Lieve-Vrouwetoren van Antwerpen

Een tweelingtoren

Twee westertorens

Waar de kronieken spreken van de ‘nieuwe toren’, bedoelen ze de zuidertoren, omdat die tien jaar na de noordertoren in 1430 gefundeerd wordt. Tot hun zelfde hoogte zijn beide torens tweelingen; nu kan je de vraag stellen ‘waarom twee?’

Bij vergelijking telt ook Sint-Michiel-en-Goedele, Brussel, twee torens, zoals bij vele Franse voorbeelden uit de gotiek: Parijs, Amiens, Bourges, Chartres, Reims, en andere. Maar Laon toont je een ambitieuzer beeld, niet enkel met westertorens maar ook die welke de kruisbeuk flankeren en dan nog een op de viering.

Dat de zuidertoren het kleintje gebleven is, ligt aan het megalomane Nieuwe Werck, nog aanwijsbaar in de kathedraaltuin aan de oostzijde, plan dat na de brand van 1533 afgevoerd werd.

In het volgende jaar 1534 krijgt de hoofdkerk wel haar derde toren, de houten constructie boven de viering, bekroond met de uivormige koepel.

OLV-torens vanuit het Oosten