Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

De Onze-Lieve-Vrouwetoren van Antwerpen

Een toren met stijl

Stijleenheid: van bouwkunst tot kantwerk

Wordt vervolgd …

OLV-torens vanuit het Oosten