Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

De kleur van o.a. de kazuifel, de dalmatiek en de stool varieert volgens de tijd van het jaar. De belangrijkste liturgische kleuren zijn:
groen: dit is de standaardkleur
paars: in tijden van boetedoening en verwachting, nl. de advent en de vasten.
wit: op de hoogfeesten zoals Kerstmis en Pasen
rood: op de feesten van de Heilige Geest [zoals Pinksteren en het vormsel] en op bijzondere feesten van martelaren.