Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Voorbereidingstijd voor Kerstmis. Deze periode begint de 4de zondag voor Kerstmis.