Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

TOPA? Wie zijn wij?

TOPA: De Onthaalgroep

De Onthaalgroep werd gesticht in 1994 en heeft als doelstelling vanuit een christelijke bewogenheid en namens de Kerk vrijwillig het onthaal te verzorgen van toeristen in de Antwerpse kerken, voornamelijk door cultuurhistorische rondleidingen.

Bezoekers onthalen en begeleiden in het kerkelijke erfgoed wil zeggen hen het verhaal van de christelijke kunstbeleving aanreiken. Ook de Kerk vindt het belangrijk dat toeristen kennis kunnen maken met dit patrimonium, zowel in verwondering als wetenschappelijk cultuurhistorisch.

Doorheen ons enthousiasme in het vertellen moeten de toeristen kunnen aanvoelen dat de kernboodschap van deze christelijke kunst altijd opnieuw mensen persoonlijk kan aanspreken. De ware gids probeert te bemiddelen tussen de boodschap van het kunstwerk en de toeschouwer. Alleszins, ‘stenen doen spreken‘ is ons motto.

Wie?

Of je als christen nu rooms-katholiek, orthodox, anglicaan of protestant bent, speelt geen rol bij de opbouw van de Onthaalgroep. Alle christenen zijn welkom in de mate dat zij in een open oecumenische geest hun respect tonen voor het specifieke accent van de andere christenen in de groep. Wel wordt verwacht dat elkeen respect heeft voor het specifieke karakter van de kerkgebouwen waarin hij/zij rondleidt.

Hoe?

Het is vanuit ons christen-zijn dat we deze rondleidingen als een vrijwillig engagement opnemen ‘pro Deo’ (d.i. voor God), hetgeen men in minder diepgelovig taalgebruik ‘pro hobby’ zou noemen.

Geinteresseerd?

Wie geïnteresseerd is om lid te worden van de Onthaalgroep kan contact opnemen met de voorzitter van Toerismepastoraal Antwerpen v.z.w. (TOPA), E.H. Rudi Mannaerts, via info@topa.be. Na een verkennend gesprek kan de kandidaat aanvaard worden door TOPA. Bij toetreding wordt een overeenkomst getekend tussen de kandidaat en TOPA betreffende de doelstellingen, rechten en plichten.