Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Elfde NACHT van de KERKEN

Zaterdag 13 augustus 2022

'OECUMENE: SAMEN KERK'

Een voorproefje

Oecumene is een oud Grieks woord en betekent “bewoonde wereld”. Bij de christenen betekent het dat de verschillende christelijke denominaties, die sinds het Oosters Schisma en de Reformatie ontstaan zijn, naar mekaar toegroeien. 

100 jaar geleden was er een toenaderingspoging tussen de Anglicaanse kerk en de Katholieke kerk, met de Mechelse gesprekken. In 1948 werd de Wereldraad van Kerken gesticht. Het Tweede Vaticaans Concilie, in de jaren ‘60 werd een “Oecumenisch concilie” genoemd.

Onze stad, waar verschillende culturen en religies samenwonen, heeft in haar Gouden Jaren een zekere vorm van tolerantie gehad. De leer van Luther en Calvijn vonden ingang in deze stad en het is pas na de Beeldenstorm en de Val van Antwerpen, dat protestanten uitweken naar het Noorden.

Waar in vroegere tijden, de andere christen, afvallige of ketter genoemd werd, is er nu een wederzijds respect en samenwerking.

In 1972 werd de Antwerpse Raad van Kerken boven de doopvont gehouden. Dit vond zijn ontstaan in het havenpastoraal. De 11 lidkerken hebben hun eigen tradities en gewoonten, maar het geloof in Jezus Christus en zijn evangelie verbindt ons.

In wederzijds respect wil de ARK het Licht van Christus laten schijnen in deze stad door gebed, verkondiging en concrete dienstbaarheid, zoals Jezus het ons heeft voorgeleefd.

Oecumene betekent vandaag: “Eenheid in verscheidenheid” en daar wil de ARK ook de volgende jaren aan werken.

Welkom in onze kerken en ontdek de sporen van oecumene.

26 kerken nemen deel aan de Nacht van de kerken:

Het programma kan u via deze link doorbladeren, afdrukken, downloaden