Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Eerste NACHT van de KERKEN

Zaterdag 13 oktober 2012

Beleef een kerk eens anders…

n.a.v. de slotfeestelijkheden voor ‘(4)50 jaar Bisdom Antwerpen’

Sint-Andrieskerk

Deze 16de-eeuwse gotische  kerk met haar barokke inrichting focust op 

hedendaagse kunst in een historische kerk 

Sint-Joriskerk 

Deze 19de-eeuwse neogotische kerk geeft ook een kijk op

sociale projecten vroeger en nu 

 

Sint-Michielskerk 

Deze 19de-eeuwse neoromaanse kerk viert met 

orgelspel in een ‘apocalyptische’ ruimte

Sint-Walburgiskerk 

Deze 20ste-eeuwse  art-decokerk brengt het verhaal van

seniorenwerking vroeger en nu