Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Een Sint-Jacobsschelpenwandeling in Antwerpen

1     Sint Jacobskerk

2     Antwerpen, Toerisme en Congres, Grote Markt 13
       ==> afhalen van sleutel Pelgrimsherberg

3     Pelgrimsherberg Sint Julianusgasthuis, Sint Jansvliet 25