Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

JAARLIJKSE EVENEMENTEN

Elk jaar doen een wisselend aantal TOPA-kerken mee
aan jaarlijks terugkerende evenementen

ERFGOEDDAG

de zondag na de (Vlaamse) Paasvakantie

De NACHT van de KERKEN

de zaterdag voor Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopgenomen (15 Augustus)

OPEN MONUMENTENDAG

de tweede zondag van September