Αμβέρσα, Εκκλησίες και Τουρισμός
Τουριστική ποιμαντική, Επισκοπή Αμβέρσας (TOPA vzw)

Exhibitions by or with TOPA

Besides guided tours, publications, lectures and this website, TOPA also endeavours occasionally to actively participate in fascinating exhibitions in one or another “TOPA” church.

The offer is divided into:

Ongoing exhibition(s)

Saint-Andrew’s Church Museum

A glance at the rich past of the “Parish of Misery”

Read more…

Exhibitions from the past: the archive

1999
Anthony
van Dyck,
looked at differently

read more…

2001
Dressed differently, worn differently

read more…

2004
Rubens,
no stranger to the world

read more…

2009-2019
RE.Ü.NION

From Quinten Metsijs
to
Peter Paul Rubens

read more…