Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Zesde NACHT van de KERKEN

Zaterdag 12 Augustus 2017

ORGEL EN MUZIEK !

Dit jaar draait alles om de muziek en het orgel

Tijdens de jaarlijkse Antwerpse feestweek rond 15 augustus schitteren de Antwerpse kerken eens te meer in de avondzon voor de jaarlijkse ‘Nacht van de kerken’. Het wordt een feestelijke avond. Muziek en de muziektraditie van de kerken staan die avond centraal. Vooral de ‘koning onder de muziekinstrumenten’, het orgel, zal in de kerken hemels weerklinken. Tal van organisten en muzikanten verlenen hun medewerking.

Liefst 21 kerken in de Antwerpse binnenstad en in de districten Berchem, Deurne en Merksem openen de deuren voor deze nocturne. De muziektraditie in de parochies zal op tal van plaatsen geëvoceerd worden. Niet alleen de muziekverenigingen, koren, orkesten komen her en der aan bod, ook de liederenschat en muziekboeken. Speciale aandacht gaat ook uit naar kunstvoorwerpen zoals glasramen, beelden en schilderijen die muziek als thema hebben. Heel verrassend zijn soms de  muziekcomposities die  verband houden met deze kunstwerken.

Maar voor de kerken is vanzelfsprekend het meest opvallende instrument het orgel. Vele eeuwenoude Antwerpse kerken zijn gezegend met indrukwekkende historische orgels, terwijl in recentere kerken doorgaans meer eigentijdse orgels klinken. In de meeste kerken zal het orgel tijdens die nocturne bespeeld worden. Organisten geven tekst en uitleg en een aantal orgels kan ook de visu beleefd worden op het doksaal.

De ‘Nacht van de Antwerpse Kerken’ zal dan ook een enige gelegenheid zijn om de Antwerpse muziekcultuur in de kerken mee te beleven én om dichterbij de orgels, de muziek en de uitvoerders te komen.

Het aanbod van de kerken is zeer divers:

  • klokken en beiaard: in alle kerken start de avond om 19.00 u. met feestelijk klokkengelui, in de O.-L.-Vrouwekathedraal onmiddellijk gevolgd door een beiaardconcert;
  • rondleidingen zijn voorzien in alle kerken door plaatselijke gidsen of door TOPA-gidsen;
  • concerten: op de meeste plaatsen worden orgelconcerten aangeboden waaraan bekende organisten hun medewerking verlenen: Roberto Marini, Emmanuel Van Kerckhoven, Peter Van de Velde, Peter Strauven, Willem Ceuleers, Masako Honda, Anna An, Jan Noordzij, Annelies Focquaert, Steven Moens, Alfons De Meulder, Frans Moors, Joannes Thuy, Nicolas De Troyer, Ludo Van den Bos, Pater Kenny Brack, én … ook jong talent, o.m. studenten van Emmanuel Van Kerckhoven;
  • muziekprogramma’s met het Spinetti Consort (Begijnhofkerk), het Sint-Franciscuskerkkoor (Sint-Franciscuskerk-Merksem), de Schola Gregoriana Cantabo (Sint-Laurentiuskerk), Afrikaaanse koren (Sint-Walburgiskerk), Stefaan van den Putte op de Steinway-piano (id.), klarinettist Marc Van Hoorick (Sint-Anna-ten-Drieënkerk), het Kathedraalkoor o.l.v. Sebastiaan van Steenberge (Kathedraal);
  • een zangprogramma met het ‘cocreatief zanggezelschap Dr. Song’ met Jan Bervoets;
  • een programma van ‘gregoriaans tot 19de-eeuwse vocale muziek’ en onbekend werk uit het muziekarchief (Sint-Joriskerk);
  • nieuwe orgelprojecten: een gepland modern orgel voor de Sint-Norbertuskerk (Orgelmakerij Reil, Heerde, N.) of een pas heropgebouwd in de Sint-Franciscuskerk-Ossenmarkt (Kerckhoforgel, 1910)
  • tentoonstellingen: vele kerken stellen kunstvoorwerpen, liedboeken, vaandels, of religieuze artefacten ten toon vooral rond het thema muziek; doorlopend informatie over de muziektraditie in de kerken en de orgels;

De deelnemende kerken en hun historische of meer recente orgels:

De link op elk orgel verwijst naar de fiche voor dat orgel op de website http://www.orgbase.nl/

17de-eeuwse orgels

18de-eeuwse orgels

19de-eeuwse orgels

de 20ste-eeuwse orgels