Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Een priester die geen deel uitmaakt van een religieuze orde en dus valt onder het bisschoppelijk gezag.