Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Boek waarin de bij de dag horende liturgische gebeden staan die tijdens de mis door de priester worden gelezen.