Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Een kruis waarvan het onderste deel van de verticale balk beduidend langer is dan het bovenste deel.