Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Afgesloten zitplaats waarop de kerkmeesters plaatsnemen tijdens de mis.