Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Algemene benaming voor de typische kleding van een bepaalde religieuze orde.