Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Kerkelijke feestdag waarop alle overledenen worden herdacht. Dit feest wordt gevierd op 2 november.