Αμβέρσα, Εκκλησίες και Τουρισμός
Τουριστική ποιμαντική, Επισκοπή Αμβέρσας (TOPA vzw)

Χριστιανική Λειτουργία στην Αμβέρσα

Η Καθολική λατρεία στους ναούς της Αμβέρσας γίνεται πάντα στα ολλανδικά.
Οι ώρες των μαζών μπορούν να βρεθούν στη σελίδα «πρακτικές πληροφορίες» της κάθε εκκλησίας.

Για τις υπηρεσίες ξένη γλώσσα μπορείτε να καλέσετε ένα από τα παρακάτω έγγραφα.

Christian-worship-in-and-near-Antwerp-EN

Η Ελληνική Ορθόδοξη Ενορία του Ευαγγελισμού

Όταν
Πότε
Πρύτανης
.
Ενορία
Jan van Gentstraat 5, 2000 Αμβέρσα
Σάββατο 19.00, Κυριακή 10.00 – 12.00, 09.00 εβδομάδα.
Οικονόμου Άγγελος Kamalidis, Ter Rivierenlaan, 153, 2100 Deurne
+32 (0) 3 325 98 63 ή +32 (0) 494 139 967 angeloskamalidis@hotmail.com
+32 (0) 3238 01 89